<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Tekniikka elämää palvelemaan TEP oli kutsunut ammatilliset rauhanjärjestöt perinteiseen neuvonpitoon YK-viikon päätteeksi Helsingissä, Kepan järjestötiloissa.

 

Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV:n rauhanryhmän jäsen Jouni Ylinen piti alustuksen aiheesta Ympäristösuojelujoukkojen tarve Suomessa. Sen pohjalta keskusteltiin mm. siitä, mikä olisi rauhanjärjestöjen ehdotus diplomaattisten nopean toiminnan joukkojen kokoonpanoksi. Todettiin myös, että muissa maissa sotilaita on runsaasti mukana rauhanliikkeessä, mutta Suomessa he eivät ole toimineen rauhankysymysten asiantuntijoina kansalaisjärjestöissä.

 

Keskustelussa heräsi useita kysymyksiä. Ydinaseet ovat yhä olemassa ja yhtä vaarallisia kuin ennenkin. Miksei niitä enää pelätä ja vastusteta? Miksei köyhdytettyä uraania lueta ydinaseisiin? Miten vastustaa kaikkialle tunkeutuvaa terrorismin vastaista sotaa?

 

Johanna Lampinen Kasvattajat rauhan puolesta -järjestöstä esitti erityisenä kehittämiskohteena vihan ja vastakkainasettelun liennytyksen menetelmien työstämistä kansainvälisyyskasvatuksen käyttöön.

 

Rauhanjärjestöjen yhteistyölle tunnettiin kahtalaista toimintatarvetta: 

1) Kun tiedetään poliittiselle agendalle tulevia asioita, kootaan asiaan liittyvää materiaalia ja suunnitellaan vaikuttamistyötä. Esimerkiksi kokouksessa käsiteltiin vetoomusluonnosta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäelle kehitysyhteistyömäärärahojen korottamiseksi 0,7 prosentin tasolle maamme kansantulosta vuoden 2008 budjetissa.

2) Kehitetään kykyä reagoida nopeasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, joilla on merkitystä oikeudenmukaisen rauhan saavuttamisen kannalta. Tavoitteena on saada järjestöyhteydet sujuviksi, niin että nopea toiminta onnistuu tarvittaessa. TEPin Risto Kekkonen sai tehtäväkseen valmistella tarvittavia tapaamisia.

 

Sirkku Kivistö

0400 457 493