Vuosikokous<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Aika: 3.3.2007 klo 11.00

Paikka: Suomen Psykologiliitto, Bulevardi 30 B, 00120 Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

 

Yhdistyksen toiminta vuonna 2006, puheenjohtajan ja Liiton hallituksen yhteyshenkilön katsaukset

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

(2-9 varsinaista ja 1-3 varajäsentä)

 

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

 

10. Päätetään muutoksesta yhdistyksen säännöissä

 

Ehdotetaan yhdistyksen sääntöjen 2 §:n alkuosa muuttamista muotoon: Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa psykologeja ja psykologian opiskelijoita sekä muiden ammattialojen edustajia edistämään kaikin ammattitietonsa keinoin rauhanomaista yhteiskunnallista kehitystä niin että jokaisen ihmisen oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin toteutuu (voimassa olevat säännöt: www.psykologiensosiaalinenvastuu.fi/säännöt)

 

11. Hyväksytään vuosikokouksen julkilausuma

 

12. Muut esille tulevat asiat

 

13. Kokouksen päättäminen