Uraaniaseet ovat ”köyhdytetystä” uraanista (DU) valmistettuja ammuksia ja pommeja, jotka räjähtäessään syttyvät tuleen ja levittävät hienojakoista uraanioksidipölyä laajalle ympäristöön. Uraanioksidipöly on vaarallista radioaktiivisuutensa ja biokemiallisen myrkyllisyytensä vuoksi.

PSV on liittynyt järjestöihin jotka vetoavat Suomen hallitukseen ja eduskuntaan, että Suomi toimisi yhtenä aloitteentekijänä uraaniaseiden kiellon saamiseksi YK:n seuraavan, syksyllä 2007 alkavan yleiskokouksen asialistalle.

Lue lisää vetoomuksesta ja allekirjoita:

http://www.uraaniaseetkieltoon.net/