Viisi ammattialakohtaista rauhanjärjestöä: Kasvattajat rauhan puolesta KRAPU, Tekniikka elämää palvelemaan TEP, Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV, PAND Taitailijat rauhan puolesta ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu PSV kävivät 3.5.2007 opetusministeriössä esittämässä määrärahan varaamista ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen toiminnan avustamiseksi vuoden 2008 budjettiin.

Määräraha-asiat valmisteleva virkamies Mikko Telles-Cortez otti lähetystön vastaan. Tilaisuudessa lauloi Jakaranda -kuoro ja sanoma tuntui menevän hienosti perille. Määrärahoja säätelee eniten Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedevaliokunta.

PSV:n hallituksen taloudenhoitaja Sirkku Kivistö esitteli tilaisuudessa PSV:n toimintaa.